PMUD 2016-2030

RECOMANDARE LA PROIECT DE ACT NORMATIV

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov

 

Având în vedere:

–        Statistica îngrijorătoare cu privire la numărul de victime rezultate în urma accidentelor rutiere produse în România, aproape exclusiv din cauza gradului redus de Siguranță Rutieră datorat stării sau dotării tehnice necorespunzătoare a infrastructurii rutiere (49 de puncte negre/criminogene doar în București), precum și a lipsei Educației Rutiere

–        Lipsa Inspecțiilor de Siguranță Rutieră a drumurilor publice

–        Lipsa Inspecțiilor de Siguranță Rutieră Suplimentare a drumurilor publice

–        STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢĂ RUTIERĂ PENTRU PERIOADA 2016 – 2020

–        Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, Capitolul I. Dispoziții generale, Art.2 alin.2 – viabilitatea drumului

–        Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, Capitolul I. Dispoziții generale, Art.5 alin.1

–        Legea 265 din 2008 privind gestionarea siguranţei circulației pe infrastructura rutieră

–        Art. 5 din Statutul ASOCIAȚIEI ROMÂNIA FĂRĂ GROPI., Scopul generic pentru care se înfiinţează prezenta asociaţie este de a ajuta instituțiile statului în vederea îmbunătățirii infrastructurii rutiere din România și de a ajuta Poliția Rutieră să aplice prevederile legale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare (Codul Rutier), în vederea asigurării desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului.

–        Obiectiv 2020 – 3.000 de vieți salvate https://romaniafaragropi.ro/index.php/obiectiv-2020/

–        Siguranța Rutieră reprezintă o problemă în întreaga lume. Conform celor mai recente date publicate în “Global status report on road safety – 2015”, la nivel global au murit în accidente rutiere 1,25 milioane de persoane, alte 50 de milioane fiind rănite.

De asemenea, la nivel global conform “World Health Organization Report on Youth and Road Safety”, accidentele rutiere sunt principala cauză a morții persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, a doua cauză pentru categoria 10-14 ani și a treia cauză pentru categoria 5-9 ani. Cei mai mulți dintre tinerii care au murit în accidentele rutiere erau pietoni, bicicliști sau motocicliști, generic denumiți utilizatori vulnerabili.           

În acest context, Autorități naționale și internaționale, ONG-uri și Companii desfășoară eforturi constante cu privire la Siguranța Rutieră, în scopul atingerii obiectivului de a reduce la jumătate, la nivel mondial și până în anul 2020, numărul de victime din accidentele rutiere. De aceea, se impune implementarea cât mai rapidă a propunerilor de mai jos.

Propunem următoarele soluții cu impact direct în creșterea gradului de Siguranță Rutieră dar și al fluidizării traficului și al diminuării nivelului de emisii poluante:

Index Măsură/Proiect Descriere – Țintă Corelare cu documente relevante
E Trecerile pentru pietoni amenajate pe arterele de circulaţie cu două sau mai multe benzi de circulaţie pe sens, situate pe raza localităților, să fie prevăzute cu semafoare acţionate manual prin care cererea de culoare verde se face direct de către pietoni. Instalarea semafoarelor comandate manual de către pietoni va crește gradul de siguranță rutieră și va contribui în mod substanţial la reducerea numărului de accidente (eliminarea punctelor negre/criminogene), la reducerea numarului de opriri/porniri impuse de ciclurile semaforice (impact major asupra diminuării nivelului de emisii poluante), la fluidizarea traficului prin temporizarea accesului pietonilor pe trecerea de pietoni. Documentele menționate în partea de  introducere.
B Pasaj rutier denivelat (Berceni) DNCB-DJ401 de preferat pe direcția DNCB Creșterea gradului de Siguranță Rutieră și fluidizarea traficului la un punct principal și care deservește anual sute de mii de participanți la trafic prin eliminarea conflictului de trafic.

Traficul supraaglomerat datorat lipsei pasajului mărește artificial și substanțial timpul de reacție în caz de urgență (cazuri medicale sau incendii).

Proiect principal, și nu rezervă, având în vedere necesitatea urgentă de a descongestiona traficul de pe DNCB Sud, drum național de importanță economică și strategică.

Documentele menționate în partea de  introducere.
B Pasaj rutier denivelat (Popești-Leordeni) DNCB-DN4 de preferat pe direcția DNCB Creșterea gradului de Siguranță Rutieră și fluidizarea traficului la un punct principal și care deservește anual sute de mii de participanți la trafic prin eliminarea conflictului de trafic.

Traficul supraaglomerat datorat lipsei pasajului mărește artificial și substanțial timpul de reacție în caz de urgență (cazuri medicale sau incendii).

Proiect principal, și nu rezervă, având în vedere necesitatea urgentă de a descongestiona traficul de pe DNCB Sud, drum național de importanță economică și strategică.

Documentele menționate în partea de  introducere.
B Supralărgire la 4 benzi și pistă pentru bicicliști, Șos. Berceni – intersecție DNCB Fluidizarea traficului la intrarea de pe DNCB dar și din localitățile Berceni, Vidra și Popești-Leordeni. De asemenea prin această acțiune se elimină punctul negru/criminogen de la interesecția Șos. Berceni – Bd. Metalurgiei. CTC din 10.12.2015 și PUG al Municipiului București
B Modernizare/reconfigurare intersecția Șos. Berceni – Drumul Fermei Fluidizarea traficului prin instituirea unui sens giratoriu/ sistem semaforizare și supralărgire la 4 benzi în acea zonă. Documentele menționate în partea de  introducere.
B Modernizare/reconfigurare intersecția Șos. Olteniței – Drumul Fermei Fluidizarea traficului prin instituirea unui sens giratoriu/ sistem semaforizare și supralărgire la 4 benzi în acea zonă. Documentele menționate în partea de  introducere.
B Modernizare/reconfigurare zona Fântâna Miorița prin anularea posibilității de întoarcere/viraj stânga și trecere pentru pietoni denivelată Există posibilitatea întoarcerii, fără a se pune în pericol siguranța participanților la trafic, la Piața Presei, respectiv Pasaj Băneasa. Împreună cu trecerea pentru pietoni denivelată se va elimina punctul negru/criminogen din acea zonă. De asemenea ar crește fluența traficului. Documentele menționate în partea de  introducere.
C Crearea unei parcări de tip Park&Ride la stația cheie de transport public metrou Depou-IMGB prin extinderea și reabilitarea actualei parcări. Intrarea de pe DNCB dar și din localitățile Berceni, Vidra și Popești-Leordeni ar beneficia de dotare intermodală. Această locație asigură accesul și condiții de transfer la transport public: metrou, autobuz și feroviar. Documentele menționate în partea de  introducere.

 

_________________________________________________

Observație: Documentul de mai jos este o petiție publică ai cărei semnatari sunt persoane fizice.

Petiție publică – PMUD 2016-2030

Distribuie: