OBIECTIV 2020

Salvează 3.000 de vieți alături de RFG

De aceea, Asociația România Fără Gropi stabilește OBIECTIV 2020 – 3.000 de vieți salvate și invită Ministerul Afacerilor Interne (prin Poliția Română – prin Direcția Rutieră), Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Transporturilor (prin CNAIR și ARR), toți Administratorii Drumurilor Publice, toate entitățile din domeniu, mass media și toți participanții la trafic să se implice în creșterea gradului de Siguranță Rutieră pentru a duce la scăderea numărului victimelor cu 50% până în 2020.

DOMENII DE ACȚIUNE:

 1. APLICAREA LEGII ȘI RESPECTAREA NORMELOR DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ
 2. ELIMINAREA PUNCTELOR NEGRE
 3. EDUCAȚIA RUTIERĂ
 4. AMENDAREA CODULUI RUTIER
ADP         – Administratorul Drumului Public
ARFG      – Asociația România Fără Gropi
ARR        –  Autoritatea Rutieră Română
MAI         – Ministerul Afacerilor Interne
MENCȘ   – Ministerul Educației  Naționale și Cercetării Științifice
ASR         – Auditul de Siguranță Rutieră
ISR           – Inspecția de Siguranță Rutieră
ISRS        – Inspecția de Siguranță Rutieră Suplimentară

 

     1.APLICAREA LEGII ȘI RESPECTAREA NORMELOR DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ

MĂSURA RESPONSABIL PERIOADA DE  APLICARE MONITORIZARE
Aplicarea prevederilor legale din Codul Rutier MAI prin Poliția Rutieră permanent ARFG
Notificarea pentru efectuarea ISRS MAI prin Poliția Rutieră permanent ARFG
Efectuarea ISRS ARR și ADP permanent ARFG
Efectuarea ISR ARR și ADP Până la data de 31.12.2017 și pe urmă conform Legii 265 din 2008 ARFG
Efectuarea ASR ARR și ADP/constructor permanent ARFG
Îmbunătățirea semnalizării rutiere în zona trecerilor de pietoni și a unităților de învățământ ADP permanent ARFG
Efectuarea amenajărilor rutiere necesare în zonele cu probleme ADP permanent ARFG

 

     2.ELIMINAREA PUNCTELOR NEGRE

Aplicarea măsurilor care se impun (îmbunătățirea semnalizării rutiere / amenajări rutiere / reconfigurarea drumului public ori a intersecției / etc.) în regim de urgență astfel încât până la data de 30 Iunie a fiecărui an să fie eliminate toate punctele negre/criminogene identificate în anul anterior.

     3.EDUCAȚIA RUTIERĂ

MĂSURA RESPONSABIL/

PARTENER

PERIOADA DE  APLICARE MONITORIZARE
Ore de educație rutieră pentru preșcolari și elevii din învățământul preuniversitar MAI prin Poliția Rutieră, MENCȘ prin Inspectoratul școlar, Administrația locală și ARFG permanent

(cel puțin o oră pe lună)

ARFG
Marchează școala (marcaje rutiere aplicate pe holurile instituțiilor de învățământ) MENCȘ prin Inspectoratul școlar, Administrația locală și ARFG permanent ARFG
Mesaje promovate pe radio-tv ARFG, parteneri media și sponsori, MAI prin Poliția Rutieră permanent ARFG
Mesaje promovate pe rețelele sociale ARFG, parteneri media și sponsori, MAI prin Poliția Rutieră permanent ARFG
Evenimente outdoor ARFG, parteneri media și sponsori, MAI prin Poliția Rutieră permanent

(cel puțin un eveniment pe lună)

ARFG

1 milion de pliante pentru preșcolarii și elevii din România prin care se promovează Educația Rutieră.

1 milion de pliante pentru participanții la trafic din România prin care se promovează Educația Rutieră.

ARFG, parteneri media și sponsori, MAI prin Poliția Rutieră permanent ARFG

     4.AMENDAREA CODULUI RUTIER

RESPONSABIL: MAI, Guvern, Parlament

PERIOADA DE APLICARE: până la 01 Iunie 2017

MONITORIZARE: ARFG

Propuneri modificare OUG 195/2002 Observații

Art.96 (2) se completează cu următorul text:

g) stabilirea unui termen de maxim 30 de zile de la data constatării până la care Administratorul drumului public va remedia deficiențele de infrastructură rutieră constatate

Existența unui termen în care să fie remediate deficiențele de infrastructură rutieră este necesară deoarece:

– va determina Administratorul Drumului Public să ia masurile necesare pentru îndepărtarea situaţiilor periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei și care pun în pericol viața și integritatea corporală a participanților la trafic într-un cadru de timp clar delimitat;

– lipsa unui cadru de timp clar delimitat obligă Poliția Rutieră să amendeze zilnic Administratorul Drumului Public până la remedierea deficiențelor;

– o perioadă mai mare de 30 de zile în care participanții la trafic sunt supuși unei stări permanente de situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei și care pun în pericol viața și integritatea corporală a participanților la trafic este inacceptabilă.

Art.105 se completează cu următorul text:

30. nerespectarea termenului prevăzut la Art.96 (2) lit. g se sancționează contravențional cu maximul de puncte-amendă prevăzute la Art.98 (4) lit. e.

Propuneri modificare Regulament de aplicare a OUG 195/2002 Observații
Art. 4. se completează cu următorul text:

(3) În cazul în care siguranța participanților la trafic este pusă în pericol, din cauza neasigurării viabilității drumului public pe o perioadă mai lungă de 30 de zile consecutive de la data constatării deficiențelor, poliția rutieră va închide drumul public până la remedierea deficiențelor de infrastructură rutieră.

O perioadă mai mare de 30 de zile în care participanții la trafic sunt supuși unei stări permanente de situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei și care pun în pericol viața și integritatea corporală a participanților la trafic este inacceptabilă.
Art. 5. (1) se modifică cu următorul text:

Administratorul drumului public este obligat să ia măsuri de înlăturare a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configurației, stării sau dotării tehnice necorespunzătoare a acestuia în termen de maxim 30 de zile de la data constatării deficiențelor de infrastructură rutieră.

O perioadă mai mare de 30 de zile în care participanții la trafic sunt supuși unei stări permanente de situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei și care pun în pericol viața și integritatea corporală a participanților la trafic este inacceptabilă.

 

Art. 7. se completează cu următorul text:

(5) Intersecțiile, aflate în afara localităților, cu un drum național sau cu un drum județean sunt

prevăzute cu sens giratoriu ori sistem de semaforizare ori pasaj denivelat

Va crește gradul de siguranță rutieră și va contribui în mod substanţial la reducerea numărului de accidente (se elimină conflictele de trafic) și la fluidizarea traficului (inclusiv impact major asupra diminuării nivelului de emisii poluante).
Art. 47. se completează cu următorul text:

(4) Trecerile pentru pietoni amenajate pe arterele de circulaţie cu două sau mai multe benzi de circulaţie pe sens, situate pe raza localităților, sunt prevăzute cu semafoare acţionate manual prin care cererea de culoare verde se face direct de către pietoni

Instalarea semafoarelor comandate manual de către pietoni va crește gradul de siguranță rutieră și va contribui în mod substanţial la reducerea numărului de accidente, la reducerea numarului de opriri/porniri impuse de ciclurile semaforice (impact major asupra diminuării nivelului de emisii poluante), la fluidizarea traficului prin temporizarea accesului pietonilor pe trecerea de pietoni.
Art. 58. se completează cu următorul text:

(5) Pe sectoarele de drum, situate pe raza localităților, trecerile pentru pietoni amenajate pe arterele de circulaţie cu două sau mai multe benzi de circulaţie pe sens sunt prevăzute cu semafoare acţionate manual prin care cererea de culoare verde se face direct de către pietoni

Instalarea semafoarelor comandate manual de către pietoni va crește gradul de siguranță rutieră și va contribui în mod substanţial la reducerea numărului de accidente, la reducerea numarului de opriri/porniri impuse de ciclurile semaforice (impact major asupra diminuării nivelului de emisii poluante), la fluidizarea traficului prin temporizarea accesului pietonilor pe trecerea de pietoni.
Art.96 (1) se modifică cu următorul text:

Participanții la trafic sunt obligați să anunțe administratorul drumului public ori cel mai apropiat polițist atunci când au cunoștință despre neasigurarea viabilității drumului public sau a oricărei alte situații periculoase pentru fluența și siguranța circulației.

-ÎNDEPLINIT

 

Situațiile periculoase impun reacții cât mai rapide, iar un agent de poliție este mai aproape de participanții la trafic comparativ cu o unitate de poliție sau cu sediul administratorului drumului public care pot fi la kilometri distanță de sitația periculoasă. De asemenea, agentul de poliție poate lua, în timp real, măsurile ce se impun pentru indepărtarea pericolului.

Expresia viabilitatea drumului este explicată la Art.2 din Regulament și cuprinde inclusiv cuvântul obstacol, precum și alte noțiuni legate de siguranța rutieră.

Art.142 lit. n se modifică cu următorul text:

Pe trotuar

-ÎNDEPLINIT cu mențiunea că ADP poate amenaja doar în anumite condiții

Trotuarul este un spațiu destinat pietonilor. Parcarea se face în spații special amenajate.
Art.160 (4) se modifică cu următorul text:

Este obligatoriu ca, în circulația pe drumurile publice, biciclistul să poarte casca de protecție omologată

 

Creșterea siguranței bicicliștilor.
Indicatoare rutiere

 

Se elimină indicatorul rutier “Parcare în care mașina se află cu două roți pe trotuar”

 

PREMISE:

 • Rezoluția ONU – A/RES/64/255. Improving global road safety
 • Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European a Consiliului privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere
 • VPF – Value of Preventing a Fatality utilizat de Consiliul European pentru Siguranţa Transporturilor (ETSC)
 • World Economic Forum
 • “Global status report on road safety 2015” – Organizația Mondială a Sănătății
 • STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢĂ RUTIERĂ PENTRU PERIOADA 2016 – 2020
 • Legea nr. 218 din 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
 • Legea 265 din 2008 privind gestionarea siguranţei circulației pe infrastructura rutieră, în special art.10
 • Legea 360 din 2002 privind Statutul polițistului
 • O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice (Codul Rutier)
 • Standardele și normativele în vigoare
 • Statutul ASOCIAȚIEI ROMÂNIA FĂRĂ GROPI. art.5 – Scopul generic pentru care se înfiinţează prezenta asociaţie este de a ajuta instituțiile statului în vederea îmbunătățirii infrastructurii rutiere din România și de a ajuta Poliția Rutieră să aplice prevederile legale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare (Codul Rutier), în vederea asigurării desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului.

Anual în România au loc ~9.400 de accidente rutiere grave care au drept urmare rănirea gravă a 9.000 de oameni (25 zilnic) și decesul a ~2.000 (5 zilnic). Fiecare deces înseamnă -1,97 mil. de euro la bugetul statului conform formulei de calcul VPF – Value of Preventing a Fatality utilizate de Consiliul European pentru Siguranţa Transporturilor – ETSC.

Cauzele principale pentru aceste accidente sunt Infrastructura avariată și neadecvată (mileniului în care trăim) și Lipsa Educației Rutiere în rândul participanților la trafic (șoferi, bicicliști, pietoni).

În România sunt cel puțin 400 de puncte negre, adică zone unde în ultimii 5 ani au murit/grav răniți cel puțin 10 oameni. Bucureștiul are 49 de astfel de puncte.

Avem nevoie de implicarea activă a societăţii, pentru că o societate activă care reacţionează determină autorităţile să îşi corijeze lipsurile.

În România, responsabilitatea rutieră este aruncată doar pe umerii celor consideraţi vinovaţi de producerea accidentelor. Referitor la cauze sunt menţionate doar viteza excesivă – a 15-a cauză (vezi Anexa 1 – cauzele reale), consumul de alcool, neadaptarea la condiţiile de drum, fiind omis cu bună ştiinţă un factor determinant: INFRASTRUCTURA.

Nici atunci când un pieton este accidentat pentru că a traversat prin loc nepermis nu se vorbește despre LIPSA EDUCAȚIEI RUTIERE.

_____________________________________

Susține acțiunea Asociației România Fără Gropi de tipărire și distribuire în școlile și grădinițele din România a

1 MILION de pliante

prin care se promovează Educația Rutieră în rândul preșcolarilor și școlarilor. Oferă siguranță copiilor!

Deschide Prezentarea SUSȚINE RFG

Proiect de Buget – OBIECTIV 2020

flyer-ed-rutiera-a-dec-2016

flyer-ed-rutiera-b

Susține acțiunea Asociației România Fără Gropi de tipărire și distribuire în localitățile din România a

1 MILION de pliante

prin care se promovează Educația Rutieră în rândul participanților la trafic

Distribuie: