DEMERSURI LEGISLATIVE

Pe lângă proiectele de Educație Rutieră și de remediere a Infrastructurii Rutiere se impun și demersuri ce au ca obiectiv îmbunătățirea legislației. Toate aceste proiecte (domenii de acțiune) duc la creșterea Siguranței Rutiere și implicit la scăderea numărului de victime.

Îmbunătățirea legislației rutiere este un demers anevoios, birocratic și ale cărui efecte se văd în timp. Eforturile Asociației România Fără Gropi de a determina decidenții politici să conștientizeze problema Siguranței Rutiere și necesitatea amendării legislației trebuie sprijinite de către toate categoriile de participanți la trafic.

Până în momentul de față, și în mai puțin de 1 an de la înființarea juridică a Asociației, RFG a reușit să modifice câteva articole ale căror importanță se poate traduce printr-un singur cuvânt: RESPECT. Respect pentru participanții la trafic și respect între toate categoriile de participanți la trafic.

 

SUSȚINEȚI Asociația România Fără Gropi prin înscrierea ca membru!

 

Observație: cu verde sunt scrise modificările legislative făcute în urma demersurilor RFG

Propuneri modificare OUG 195/2002 Observații

Art.96 (2) se completează cu următorul text:

g) stabilirea unui termen de maxim 30 de zile de la data constatării până la care Administratorul drumului public va remedia deficiențele de infrastructură rutieră constatate

Existența unui termen în care să fie remediate deficiențele de infrastructură rutieră este necesară deoarece:

– va determina Administratorul Drumului Public să ia masurile necesare pentru îndepărtarea situaţiilor periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei și care pun în pericol viața și integritatea corporală a participanților la trafic într-un cadru de timp clar delimitat;

– lipsa unui cadru de timp clar delimitat obligă Poliția Rutieră să amendeze zilnic Administratorul Drumului Public până la remedierea deficiențelor;

– o perioadă mai mare de 30 de zile în care participanții la trafic sunt supuși unei stări permanente de situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei și care pun în pericol viața și integritatea corporală a participanților la trafic este inacceptabilă.

Art.105 se completează cu următorul text:

30. nerespectarea termenului prevăzut la Art.96 (2) lit. g se sancționează contravențional cu maximul de puncte-amendă prevăzute la Art.98 (4) lit. e.

Propuneri modificare Regulament de aplicare a OUG 195/2002 Observații
Art. 4. se completează cu următorul text:

(3) În cazul în care siguranța participanților la trafic este pusă în pericol, din cauza neasigurării viabilității drumului public pe o perioadă mai lungă de 30 de zile consecutive de la data constatării deficiențelor, poliția rutieră va închide drumul public până la remedierea deficiențelor de infrastructură rutieră.

O perioadă mai mare de 30 de zile în care participanții la trafic sunt supuși unei stări permanente de situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei și care pun în pericol viața și integritatea corporală a participanților la trafic este inacceptabilă.
Art. 5. (1) se modifică cu următorul text:

Administratorul drumului public este obligat să ia măsuri de înlăturare a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configurației, stării sau dotării tehnice necorespunzătoare a acestuia în termen de maxim 30 de zile de la data constatării deficiențelor de infrastructură rutieră.

O perioadă mai mare de 30 de zile în care participanții la trafic sunt supuși unei stări permanente de situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei și care pun în pericol viața și integritatea corporală a participanților la trafic este inacceptabilă.

 

Art. 7. se completează cu următorul text:

(5) Intersecțiile, aflate în afara localităților, cu un drum național sau cu un drum județean sunt

prevăzute cu sens giratoriu ori sistem de semaforizare ori pasaj denivelat

Va crește gradul de siguranță rutieră și va contribui în mod substanţial la reducerea numărului de accidente (se elimină conflictele de trafic) și la fluidizarea traficului (inclusiv impact major asupra diminuării nivelului de emisii poluante).
Art. 47. se completează cu următorul text:

(4) Trecerile pentru pietoni amenajate pe arterele de circulaţie cu două sau mai multe benzi de circulaţie pe sens, situate pe raza localităților, sunt prevăzute cu semafoare acţionate manual prin care cererea de culoare verde se face direct de către pietoni

Instalarea semafoarelor comandate manual de către pietoni va crește gradul de siguranță rutieră și va contribui în mod substanţial la reducerea numărului de accidente, la reducerea numarului de opriri/porniri impuse de ciclurile semaforice (impact major asupra diminuării nivelului de emisii poluante), la fluidizarea traficului prin temporizarea accesului pietonilor pe trecerea de pietoni.
Art. 58. se completează cu următorul text:

(5) Pe sectoarele de drum, situate pe raza localităților, trecerile pentru pietoni amenajate pe arterele de circulaţie cu două sau mai multe benzi de circulaţie pe sens sunt prevăzute cu semafoare acţionate manual prin care cererea de culoare verde se face direct de către pietoni

Instalarea semafoarelor comandate manual de către pietoni va crește gradul de siguranță rutieră și va contribui în mod substanţial la reducerea numărului de accidente, la reducerea numarului de opriri/porniri impuse de ciclurile semaforice (impact major asupra diminuării nivelului de emisii poluante), la fluidizarea traficului prin temporizarea accesului pietonilor pe trecerea de pietoni.
Art.96 (1) se modifică cu următorul text:

Participanții la trafic sunt obligați să anunțe administratorul drumului public ori cel mai apropiat polițist atunci când au cunoștință despre neasigurarea viabilității drumului public sau a oricărei alte situații periculoase pentru fluența și siguranța circulației.

-ÎNDEPLINIT

 

Situațiile periculoase impun reacții cât mai rapide, iar un agent de poliție este mai aproape de participanții la trafic comparativ cu o unitate de poliție sau cu sediul administratorului drumului public care pot fi la kilometri distanță de sitația periculoasă. De asemenea, agentul de poliție poate lua, în timp real, măsurile ce se impun pentru indepărtarea pericolului.

Expresia viabilitatea drumului este explicată la Art.2 din Regulament și cuprinde inclusiv cuvântul obstacol, precum și alte noțiuni legate de siguranța rutieră.

Art.142 lit. n se modifică cu următorul text:

Pe trotuar

-ÎNDEPLINIT cu mențiunea că ADP poate amenaja doar în anumite condiții

Trotuarul este un spațiu destinat pietonilor. Parcarea se face în spații special amenajate.
Art.160 (4) se modifică cu următorul text:

Este obligatoriu ca, în circulația pe drumurile publice, biciclistul să poarte casca de protecție omologată

 

Creșterea siguranței bicicliștilor.
Indicatoare rutiere

 

Se elimină indicatorul rutier “Parcare în care mașina se află cu două roți pe trotuar”

 

 

vezi OBIECTIV 2020

Distribuie: