Diverse

2% la România Fără Gropi. – persoane fizice

Poți susține demersurile Asociației România Fără Gropi. și prin redirecționarea impozitului datorat statului pentru veniturile realizate în anul precedent (2015).

Decât la CNADNR, mai bine la RFG.!

Pentru a redirecționa cei 2% din impozit, trebuie doar să completezi Formularul 230 cu datele tale și să îl depui la Administratia Financiara de care aparții cu domiciliul. Cei 2% din impozitul pe venit vor fi trimiși de către ANAF în contul Asociației România Fără Gropi., la sfârșitul anului 2016.

Datele de identificare ale Asociației România Fără Gropi., sunt:
Denumire entitate non profit: Asociația România Fără Gropi.
Cod de identificare fiscala: 35424041
Cont bancar (IBAN): RO11BRMA0999100072908203 

 

20% la România Fără Gropi. – persoane juridice

Extras din codul fiscal Titlul 2, Cap. II, articolul 21, alineatul (4), litera p):
“Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  * este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
  * nu depăşeşte mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat”

Cum se face?
Agentul economic care dorește să susțină demersurile noastre încheie un contract de sponsorizare cu Asociația România Fără Gropi. până pe data de 25 Martie 2016 (pentru sfârșitul de an).
Mod de calcul:
Venituri Totale    = 10.000 lei
Cheltuieli Totale =   9.000 lei
Profit brut de       =   1.000 lei
Impozitul (16% conform Legii) aferent acestui profit va fi:
1.000*16%            =       160 lei
0,3% din CA (0,3%*10.000) =     30 lei
20% din impozit (20%*160)=      32 lei

Concret, Agentul economic va sponsoriza Asociația România Fără Gropi. cu suma de 30 lei (se va alege suma mai mică din cele două limite, care să reprezinte sponsorizarea ce poate fi acordată beneficiind de facilitățile fiscale asigurate de Lege).
Astfel, impozitul pe profit ce rămâne de plătit la Stat va fi:
Impozit pe profit – sponsorizarea = 160 – 30 (sponsorizarea) = 130 lei

Decât la CNADNR, mai bine la RFG.!

 

Puteți sprijini Asociația România Fără Gropi. și prin:

opțiunea de Donate prin Paypal de pe situl www.romaniafaragropi.ro
sau
în contul RO11BRMA0999100072908203 deschis la Banca Românească

Indiferent de varianta aleasă, vă rugăm să specificați “Pentru susținerea ARFG.” !

Distribuie: