Despre 544/2001 și 677/2001

0 Comments

Acest articol îl postăm ca urmare a incompetenței de care dau dovadă unii responsabili pe legea 544/2001 din cadrul unor IPJ-uri.

PUNEȚI MÂNA ȘI CITIȚI LEGILE DIN FIȘA POSTULUI!!!

Textul de mai jos este extras dintr-o serie de adrese trimise MAI (Responsabilul cu protecția datelor personale), în urma cărora a fost trimisă o circulară în teritoriu pentru a băga la cap toate umerașele de uniformă.

Preambul:

Vă mulțumim pentru răspunsul de două pagini din care nu am găsit nimic relevant referitor la speța în cauză!

Dacă intenția dumneavoastră a fost de a da un răspuns doar de “dragul” de a se închide lucrarea, efectul răspunsului (pe lângă subiect) este că suntem în situația de a vă pune la îndoială competențele profesionale și capacitatea de a înțelege un text pe care l-ați fi putut reciti până l-ați fi înțeles. Și vorbim de câteva rânduri, nu de Shogun.

I.

Urmare a solicitării dumneavoastră din Adresa 35520/SRP/04.05.2018 (primită în 08.05.2018), de a pune la dispoziție adresele invocate în petiția legată de intepretarea eronată a legii 677/2001 de către mai multe Inspectorate Județene de Poliție, v-am răspuns prin adresa ARFG. Nr.38 din 08 Mai 2018. Fapt ce înseamnă că ați avut alte 12 zile lucrătoare în care puteați înțelege textul Formularului RFG. Nu s-a întâmplat acest lucru, din păcate.

II.

Formularul RFG este fundamentat pe legea 544/2001, lucru constatat de 7 Instanțe de judecată din România. Toate cele 7 procese fiind cu structurile de poliție din cadrul Poliției Române. Vă recomandăm să verificați Dosarul nr.38982/3/2015 și vă atașăm prezentei cele 3 procese verbale primite în urma acestui demers în justiție.

Informația de interes public pe care o solicităm prin Formularul RFG este Procesul verbal de amendă. Amendă pe care agentul constatator o aplică Administratorului Drumului Public (în baza art.105 din OUG 195/2002), care este PERSOANĂ JURIDICĂ. Persoanele juridice nu fac obiectul legii 677/2001.

Dacă ar fi trecute date ce ar putea fi considerate cu caracter personal, a treia frază din Formularul RFG (În cazul existenței unor date cu caracter personal avem rugămintea să cenzurați aceste date, astfel încât să nu existe o problemă în furnizarea copiei procesului verbal.) elimină și acest impediment, frază care la momentul dosarului nr.38982/3/2015 nu exista în Formularul RFG.

Presupunând că pe procesul verbal ar fi trecut numele directorului CNAIR, de exemplu, vă aducem la cunoștință Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.

Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 păstrează premisa asumării de către toate instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv întreprinderile publice și alte instituții aflate în coordonarea, subordinea și sub autoritatea instituțiilor publice, a următoarelor valori fundamentale:

  • prioritatea interesului publicreprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Aceştia nu trebuie să se folosească de funcția publică pentru obţinerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate;
  • transparenţareprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice vor asigura accesul neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi consultarea societăţii civile în cadrul acestui proces.
  • principiul parteneriatului public – privat, care recunoaşte importanţa cooptării societăţii civile şi a mediului de afaceri în activităţile concrete de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei;
  • principiul accesului neîngrădit la informațiile de interes public și al transparenței decizionale.

De asemenea, tot în cadrul SNA se precizează, conform Anexa nr.4 – Standard general de publicare a informațiilor de interes public, că Pârâta ar trebui să afișeze pe pagina de internet, printre altele, următoarele informații:

2.3.2. Situația plăților (execuție bugetară);

2.6. Declarații de avere și de interese ale personalului instituției publice.

În continuarea Anexei nr. 4 există Anexa nr.5 dedicată intreprinderilor publice, unde regăsim următoarele obligații privind publicarea pe propriul web site a următoarelor date și informații:

  1. Componența Consiliului de Administrare (CA) si a directorilor, inclusiv: (…)
  2. declaraţiile de avere şi de interese ale fiecărui membru al CA/ director de pe întreaga durată a mandatului;
  3. remuneraţia fiecărui membru al CA/director (inclusiv cu sporuri, bonusuri sau alte beneficii);

După cum bine știți, pe declarația de avere nu se cenzurează numele și prenumele persoanei aflate în cauză.

Cu toate acestea nu avem nimic împotriva cenzurării numelui sau ale altor date cu caracter personal, informațiile de interes public pe care le dorim, și pe care le vom obține fie și prin intermediul Instanței, sunt numărul și seria PV, data, fapta și cuantumul sancțiunii.

III.

La acest punct am putea să vă scriem și noi două pagini cu extrase din Constituție și/sau alte legi în care se prevede, de exemplu, ce se întâmplă când o Instanță de judecată emite o Hotărâre. Dar avem încrederea că sunteți oameni citiți și înțelegeți fără a fi nevoie de noi Hotărâri ale Instanțelor.

Concluzii:

Avem rugămintea să nu ne puneți în situația de a merge în Instanță, doar de dragul de a trage de timp. Se vor cheltui inutil banii contribuabililor, iar acest lucru va fi foarte dezamăgitor pentru noi. Foarte dezamăgitor! Atât de dezamăgitor încât vom apela și la alte soluții legale care să îndepărteze aceste erori de interpretare a legii 677/2001 și a legii 544/2001.

De altfel, Decizia ÎCCJ nr.37/2015 nu are nevoie de vreo analiză, ci ea trebuie aplicată (fiind obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă), și anume:

În cazul cererilor de liber acces la informații de interes public întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 544/2001, atunci când informațiile de interes public și informațiile cu privire la datele cu caracter personal sunt prezente în cuprinsul aceluiași document, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informațiilor, accesul la informațiile de interes public se realizează prin anonimizarea informațiilor cu privire la datele cu caracter personal; refuzul de acces la informațiile de interes public, în condițiile în care informațiile cu privire la datele personale sunt anonimizate, este nejustificat.

Încheiem cu NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Art.2. – Aplicarea Legii nr.544/2001 se face respectând cu respectarea următoarelor principii:

a) principiul transparenței: autoritățile și instituțiile publice au obligația să-și desfășoare activitatea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public să fie regula, iar limitarea accesului la informație, excepția, în condițiile legii.

 

FIȚI MEMBRI ÎN ASOCIAȚIA ROMÂNIA FĂRĂ GROPI

PROMOVAȚI DEMERSURILE ASOCIAȚIEI

SUSȚINEȚI ASOCIAȚIA PRIN DONAȚII ȘI PLATA COTIZAȚIEI

AVEM NEVOIE DE AJUTORUL VOSTRU ÎN LUPTA CU CARTELUL PLĂTIT DIN BANI PUBLICI

 

 

 

Susține lunar demersurile RFG – #RFGvsEI

Suma* :
Moneda* :
RON
EUR
USD
Nume* :
Prenume* :
Email* :
Telefon :
Adresa :
Plata lunara :

 

 

Distribuie:

Comments

comments

Categories:

Lasă un răspuns